Website chưa chính thức vận hành

FARMSTAY.INFO
CỘNG ĐỒNG NHÀ VƯỜN
Chọn thể loại của bạn
  • Không có chuyên mục
Chọn thể loại của bạn
  • Không có chuyên mục
Chọn thể loại của bạn
  • Không có chuyên mục
Chọn thể loại của bạn
  • Không có chuyên mục
Chọn thể loại của bạn
  • Không có chuyên mục
Chọn thể loại của bạn
  • Không có chuyên mục
tìm kiếm
Địa Điểm

Tìm kiếm các nhà vườn - nông trại trên khắp đất nước

Khám phá
Nhà Vườn - Nông trại

Tìm kiếm hàng ngàn nhà vườn - nông trại trên mọi miền đất nước

Giới thiệu
FarmStay.Info
  • Kết nối các nhà vườn – nông trại trên cả nước
  • Giới thiệu các sản phẩm/dịch vụ của các nhà vườn – nông trại đến người tiêu dùng
  • Thúc đẩy giao thương trực tiếp giữa nhà vườn – nông trại với các nhà phân phối/người tiêu dùng
Đăng ký Thành viên
Dễ dàng đăng ký thành viên tại FarmStay.Info
Đăng ký thành viên

Các nhà vườn - nông trại dễ dàng đăng ký thành viên tại FarmStay.Info

Chọn gói thành viên

Các nhà vườn - nông trại tùy vào nhu cầu của mình để lựa chọn gói thành viên phù hợp

Giới thiệu nhà vườn

Các nhà vườn - nông trại bây giờ có thể dễ dàng đăng danh sách giới thiệu về sản phẩm/dịch vụ của mình đến với mọi người

GIAN HÀNG TRIỂN LÃM ẢO

FarmStay.Info sẽ mở triển lãm ảo dành cho các thành viên trong thời gian sớm nhất.
Coming soon
Kết nối & chia sẽ
Câu chuyện nông trại

Những câu chuyện thực tế từ các thành viên của Farmstay.Info